Zbirka Zmagujemo z vrednotami


Priročniki za vzgojitelje in učitelje z vajami, idejami in dejavnostmi, kako vpeljati vrednote v vsakdanje življene in delo.


e-naročilnica

Naročilnica

10 vrednotnih domen

  • Znanje in modrost
  • Življenje, narava, zdravje
  • Skrb za sočloveka
  • Humanost
  • Pravičnost
  • Integriteta
  • Kultura
  • Univerzalizem
  • Delo in ustvarjalnost
  • Tradicija

Vključevanje vrednot v izobraževanje

10 priročnikov Zmagujemo z vrednotami + knjiga Ogrodje etike in vrednot


Otrok, ki se rodi danes, je pred večjo odgovornostjo in pred večjimi izzivi kot kdajkoli poprej. Še bolj pa to velja za družbo, v katero se otrok rodi, v družbo, ki ga sprejema, vzgaja in izobražuje in mu pomaga na življenjski poti bolj osveščeno in bolj odgovorno kot so to počele mnoge pretekle generacije.

Še nikoli se niso človeštvu odpirale takšne perspektive kot danes in še nikoli se mu niso odpirala takšna tveganja kot danes. Za izpolnitev planetarne naloge človeškega preživetja bo – kot še nikoli prej - potrebno razpolaganje z vrhunskim znanjem in potrebno bo razpolaganje z vrhunsko etiko, brez katere vrhunsko znanje ne more biti uporabljeno v korist človeštva.

Vrhunsko znanje in vrhunska etika pa sta stvar vzgoje in izobraževanja. Starši, vzgojitelji in učitelji moramo vedeti, kako visoke so stave današnjega časa, kako tanka je razmejitvena črta med neslutenimi perspektivami družbe modrosti in blagostanja ter perspektivami njenega nasprotje, družbenega propada.

Naši otroci so naš največji zaklad in njihova prihodnost je odvisna tudi od tega, kar se naučijo in doživijo v vrtcih in šolah. Lahko rečemo, da so vzgojitelji in učitelji arhitekti življenja naših otrok v prihodnosti.

Poklic vzgojitelja in učitelja nosi v sebi poslanstvo oblikovanja družbe prihodnosti in prav zato je izjemno pomembno zavedanje, da je sleherni vzgojitelj in učitelj tudi vzornik otrokom. Mnogi vzgojitelji in učitelji svoje vsakodnevno strokovno delo bogatijo s sijajnimi idejami in prepoznavajo izvirne priložnosti za uspešno vzgojo in izobraževanje. Prepričani pa smo, da jim lahko zbirka Zmagujemo z vrednotami to delo še obogati.


Redna cena zbirke bo 490,00 EUR +DDV.

Za prednaročila do 31. januarja 2018 je cena z 10% popustom 441,00 EUR + DDV.
Vsaka dodatno naročena zbirka je na voljo s 30% popustom po ceni 343,00 EUR + DDV.

e-naročilnica

Naročilnica